חוק הפרגולות 2020 מה מותר ומה אסור כדי לקבל פטור מהיתר בניה לפרגולה צריכים ללכת לפי מנהל התכנון הרפורמה החדשה נותנת הקלה מהלכים בירוקרטים מיותרים.

בכתבה זו הכנה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על פטור מהיתר בניה לפרגולה צריך להיות:
מבנה מחומרים קלים, ללא קירות שתקרתו בנויה חלקית ומהווה משטח הצללה.
הרווחים שבין החלקים האטומים בתקרה יחולקו באופן שווה ויהוו לפחות 40% מהתקרה של המצללה
(כלומר לא יותר מ- 60% חלקים אטומים לשמים).

חוק הפרגולות 2020 מה מותר ומה אסור ינתן בתנאים הבאים: 

  • שטחה של המצללה לא יהיה יותר מ- 50 מ"ר או עד 1/4 (הגדול מביניהם) משטח הקרקע/ הגג עליה היא בנויה.
  • המצללה תוקם רק על גבי הקרקע או על גג המבנה (כלומר לא על מרפסות בבניינים) אלא אם כן, נקבע אחרת בהיתר,בהנחיות המרחביות או בתכנית המתאר (ניתן לבדוק זאת בשעות קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובניה).
  • הפרגולה אינה חייבת להיות צמודה למבנה אך חייבת להיות בתוך קווי הבניין המותרים (אותם ניתן לקבל בועדה המקומית).
  • אם רוצים מעבר לקווי הבניין- ניתן לחרוג עד 40% ממנו (כלומר אם קו הבניין הוא 5 מ' מגבול המגרש בחזית, ניתן לחרוג ולהתקרב עד 3.0 מ מגבול המגרש)- אבל אז יש צורך בהיתר ואין פטור.
  • יש להודיע לרשות הרישוי על הקמת המצללה בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.
  • יש לצרף אל ההודעה אישור מהנדס קונסטרוקציה על עיגון המצללה ויציבותה.

טופס בקשה לפטור מהיתר בנייה
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר