פרגולה חשמלית למסעדה

פרגולה חשמלית למסעדה
  • שם הלקוח: מסעדת אלפורנו
  • סוג העבודה: פורגלה חשמלית למסעדה
  • תאריך: 04/22/2019

פרגולה חשמלית למסעדה בכפר מנדא, ILFORNO מסעדה איטקלית.

הפרגול תלויה ומוחזקת ידי מותחנים, בד יריעות, אטומה למים בלי עמודים עם תאורה.
הוספנו גם שני סוככי חלון לחלונות הסכוככים עם הלוגו של המסעדה.
נגישות