קטגוריה:

Description

חייישן רוח ושמש ניתן לחבר אותו למנוע של סומפי,

החיישן נותן הוראות למנוע לפתוח ולסגור  בקמ"ש מסוים של רוחות או בטמפרטורה מוגרת מראש